2. Miary, wagi i pieniądze

Pomiary były potrzebne praktycznie od zawsze. Oczywiściena początku tworzenia się cywilizacji nie zachodziła konieczność nazywania jednostek pomiarowych. Zresztą do dzisiaj istnieją plemiona prymitywne, które liczą jeden, dwa, trzy i mnóstwo. W tym kierunku nie mają innych potrzeb. Niestety, rozwój cywilizacji technicznej spowodował konieczność dokonywania pomiarów, a w związku z tym stworzenia całego systemu jednostek będących pochodnymi jednostek podstawowych.

System miar nowopolskich, który podaję dla porównania z innymi systemami pomiarowymi, został wprowadzony w Królestwie Kongresowym 1 stycznia 1819 roku. Stosowano go do roku 1849, kiedy zastąpiły go miary rosyjskie, a w praktyce korzystano z niego jeszcze w wieku XX. Wywodził się ze stosowanych wcześniej miar staropolskich (chełmińskich). Podawane tu jednostki przeliczone do jednostek współczesnych można porównać i wyciągnąć stosowne wnioski.

Nowe komentarze

Podziel się stroną