MAGAZYN HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZY

Wydane zostało pięć numerów Magazynu. W dwóch ostatnich zostały umieszczone pocztówki reklamowe firm elbląskich.

Nowe komentarze

Podziel się stroną