Kolumna Orła Białego w Olsztynie

Historia Kolumny Orła Białego sięga roku 1995, kiedy to 8 października został powołany Honorowy Komitet Budowy. Kolumna została usytuowana na Placu Konsulatu Polskiego. Wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszłą Kolumnę miało miejsce 11 listopada 1997 roku, a została ona uroczyście zwieńczona wiechą w dniu 3 maja 2001 roku. Uroczystość odsłonięcia Kolumny Orła Białego miała miejsce w dniu 11 listopada 2002 roku.

Inicjatorem budowy kolumny jest pan Andrzej Sassyn, obecnie honorowy prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna.

Warto przypomnieć nazwiska bezpośrednich twórców Kolumny. Założenia techniczne i projekt opracowali panowie Andrzej Matyka i Jerzy Piekarski. Granitową kolumnę wykuli panowie Zygfryd, Tadeusz i Zenon Sowińscy. Model orła wykonany został przez państwo Urszulę i Ryszarda Szmyt. Firma „Metakol” (panowie Tomasz i Paweł Szewczakowie) wykonała odlew.

Korona orła wykonana została w dwóch egzemplarzach i każdą z nich pozłocono. Jedną koroną ukoronowano orła, a druga została zdeponowana w olsztyńskim muzeum. Na pozłocenie koron zużyto ponad 60g złota pochodzącego z zasobów rodzinnych pomysłodawcy, pana Andrzeja Sassyna.

W dni 11 maja 2010 roku w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie miała miejsce prezentacja projektu rewitalizacji Placu Konsulatu Polskiego. Projekt został zrealizowany w roku 2011. Oprócz Kolumny Orła Białego możemy tu obejrzeć wizerunki orłów stanowiących godło Państwa Polskiego na przestrzeni wieków.

Flag Counter